Családi Kalandklub - Célkitűzéseim
Menu Content/Inhalt
Üdv! arrow Célkitűzéseim

Akikre büszkék vagyunk

Apródjaink: Joci és Laci

Szavazz!

Tábor Értékelő
 

Belépés


Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Statisztika

Látogatók: 1656766
Célkitűzéseim

Az ifjúsággal való törődés számomra missziót jelent!

 

Sigmund Freud, neves osztrák pszichológus megállapítása szerint a gyermekkorban szerzett pozitív ill. negatív élmények, tapasztalatok az ember egész életére kihatnak.

Ez határozza meg az ember életminőségét, azt, hogy „jó”, vagy „rossz” ember lesz.

Ezért tartom a legfontosabbnak az ifjúságnevelést!

Célom:

Elsősorban a kallódó ifjúság összefogása, és különféle rekreációs programokon keresztül tisztességes emberré és tisztaszívű magyarrá (vagyis: jó, magyar honpolgárrá) nevelése - függetlenül társadalmi helyzetüktől, felekezeti és etnikai hovatartozásuktól - (empatikus hozzáállással, a tolerancia jegyében).

Elvem:

 az életre való játékos fölkészítés – a természetpedagógia alkalmazásával,

a „túlélés” ideológiájának és gyakorlati elemeinek megismertetése, az ember és a természet (az állat- és a növényvilág, ill. a természeti elemek), valamint az ember és a társadalom (a társadalmi értékrend) kapcsolatának elmélyítése révén.

Arra törekszem, hogy az ifjúság erkölcsi érzékenységét fölkeltsem a közösségi összefogásra, a segítőkészségre, a szellemi és fizikai munkának és az általa létrehozott értékeknek a megbecsülésére, valamint a jóra és a tökéletességre való törekvésre.

Törekvéseim között szerepel nemzeti hagyományaink ápolása és az egészséges és normális nemzeti és magyar öntudat szélsőségektől mentes kialakítása, megszilárdítása is.

Fontosnak tartom a jellemnevelésben:

az önzetlen, segítő- és tettre kész, céltudatos, határozott, személyiségzavarral nem küszködő egyéniség kialakítását. A kötelességtudat és felelősségérzet gyakorlati elmélyítését, a kitartó, küzdő szellemiség, a becsületesség, a szorult helyzetekben, megpróbáltatásokban való erős lélekjelenlét, helyzetfelismerés és probléma-megoldó készség, valamint a helyes értékrend kifejlesztését.

A pedagógiai nevelői stílusok közül a „meleg-engedékeny” stílusnak vagyok elkötelezett híve, a szabadosság elutasítása mellett.

Ugyanis, ha szeretettel és bizalommal fordulok a gyerekek felé, engem is szeretni fognak, és bizalmukba fogadnak. E kölcsönös bizalom és elfogadás alapján az általam képviselt értékrendet (eszmeiséget, sportot, zenét, tantárgyat, stb.) is jobban elfogadják: ezáltal követendő példaképpé válhatok a szemükben, s így a nevelés is hatékonyabb lesz.

Bevált eszközeim: a túrák és a táborozások

Az ifjúságnevelő munkában eddig eltöltött több, mint 20 év gyakorlati tapasztalatai igazolják, hogy az egész napos túrák, de főleg a táborozások ideje alatti intenzív, nevelő hatású foglalkozások komoly, pozitív eredményeket hoznak – aránylag rövid idő alatt is – a gyermekek és fiatalok jellemfejlődésében, fizikai állóképességük javulásában. A táboroztatást, mint a kapcsolatteremtés és együttműködtetés módszerét, a pszichológia kiváló eszközeként ismeri el a szakma, s mint ilyet, szorgalmazza is.

Azért is küzdök,

hogy közvetlen kapcsolat alakulhasson ki – és hosszútávon is megmaradhasson – minél több  

iskolával és más gyermekintézményekkel, ifjúsági szervezetekkel, hogy minél több gyermeknek és fiatalnak adhassunk életre szóló élményeket és hasznos, jellembeli változást. Így segítve, hogy a „nagybetűs életben” is boldog és sikeres lehessen!

Mottóm:

Gróf Teleki Pál, néhai miniszterelnökünk szavaival élve:

„Iskola után és iskolán kívül is nevelni kell! …Föladataink áldozatosságot, lelkiismeretességet, tisztességet, hazafiasságot, vallásosságot követelnek.”
 

This domain is expired. If you're the owner, you can renew it. If you're not the owner, search for your next domain and then build your website for free on Dynadot.com!Expired Domain Auctions